Auto-vac slurry system with Landia pump

With a Landia pump you get extra speed on manure flushing - also when it comes to the auto-vac slurry system.

 

This is how the Auto-vac slurry system works

In traditional barns with vacuum systems, the manure is released when the plugs are lifted.

For a solution with an Auto-vac slurry system, there are no plugs. It is controlled by an automatic valve mounted on pipes from the section out to the Landia pump.

Time is set aside in control until the valve opens and discharges from the section out to the Landia pump. In this way, it can be documented that manure is flushed once a week and from which section the manure is from.

Advantage

• The auto-vac slurry system reduces methane and COemissions.
• It increases the value of manure for biogas plants.
• Great time saving with automatic control. No manual work of lifting plugs.
• Automatic documentation in control for the authorities.
• It provides a better indoor environment in the barn for animals and humans.
• Possibility to sort out washing water.

Cases - landbrug

Agriculture

Ny automatisk pumpeløsning giver landmand mere tid til andet end gylle

Med installation af en gyllepumpe med automatisk bundblanding sikrer Mourits Rahbek en fyldestgørende opblanding. Dertil frigiver gyllepumpen mere arbejdstid til medarbejderne baseret på mindre manuelt arbejde.

Read the case study

Agriculture

Fra bagskyl til rundskyl

Med hjælp fra Landia, lykkes det Gyllingnæs Gods at forandre den gamle stald fra bagskyl til rundskyl, både ved køerne og ungdyrene. Et resultat som har kører uden problemer.

Read the case study

Agriculture

Nybyggeri og optimering

En Landia omrører og pumpe har siden 2008 bidraget til at anlægget har kørt uden problemer.”Vi er meget tilfredse med dette og ideen med at det kører automatisk er en stor hjælp.", siger ejer, Torben Thomsen.

Read the case study

Agriculture

Mindre tid på gyllepumpning giver mere tid til driften

Med montering af langakslet pumper er der blevet opnået én løsning på gyllehåndtering:”Denne løsning har fra dag 1 givet os en besparelse på tid og samtidig givet os tid til det vigtige; driften af svineproduktionen.”

Read the case study

Agriculture

Rundskyl omkring malkerobotterne

På Søndergården i Visby ønskede Erling Christensen at få pumpet gylle med sand over længere afstande. Resultatet er blevet et anlæg med stor driftssikkerhed, som kører på med tidssur og PLC styring med tryktransmitter til stor tilfredshed for kunden.

Read the case study

AgricultureIndustryBiogasGasMix

Landia GasMix sikrer problemfri drift

”Landia har været lydhør i forhold til evt. kritik og efterfølgende fået løst diverse udfordringer i samarbejde med Lundsby, sådan at alle kom sikkert i mål”, udtaler Knud Christensen.

Read the case study

AgricultureIndustryBiogasGasMix

Landia GasMix fremtidssikrer Rybjerggaard

Der var hurtig enighed om at Landia GasMix var et perfekt match i forhold til konceptet. Bl.a. det faktum at Landia GasMix har alle mekaniske komponenter placeret udenfor tanken var en indlysende fordel.

Read the case study

AgricultureBiogasGasMix

Flyt gyllen fra vejen og ned i jorden

Tager man udgangspunkt i Oles investering i 2002 og de løbende omkostninger, så har Ole haft en tilbagebetalingstid på 3,5 år. De efterfølgende år har Ole haft en årlig besparelse på 67.000 kr.

Read the case study

90 years and still on top

  • checkA large team of dedicated employees and the best quality have created a mindset where satisfied customers are the be-all and end-all – feel free to ask around!
  • checkA safe investment: Landia is 90 years old and is in better shape than ever. It is your guarantee that we will also be in the market in 20 years.
  • checkWhat is your need? Our advisers are on hand to help you with any questions you might have.

Read more about what we stand for

Relaterede produkter

A strong partner with extensive experience in agriculture

In all modesty, you will not find anyone who has more experience with solutions in pumps and mixers for agriculture than Landia. We have been involved in Denmark from the very beginning, and today you will find Landia products in agriculture all over the world. The structure of agriculture is constantly evolving, and we are keeping pace. 
When you contact Landia, you will speak with staff who know the industry and have wide ranging technical expertise.

This is how we develop the best solution with you

keyboard_arrow_up